top of page

EARLY CHILDHOOD TEACHER PATHWAY TO PR
อาชีพครูสอนเด็กเล็กหรือ Early Childhood Teacher เป็นหนึ่งในอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นหนทางสู่การของ PR สำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานมาที่นี่อีกด้วย


ครูสอนเด็กเล็กทำหน้าที่สอนเด็กอายุ 2 - 5 ปี โดยทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเล็ก สร้างแรงบันดาลใจ แนะแนวการศึกษา จัดตารางเรียนและกิจกรรมของเด็กๆ และพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียน, ระบบตัวเลข, ทักษะทางกายภาพ, การพัฒนาด้านอารมณ์ รวมถึงทักษะการเข้าสังคม เพื่อปูพื้นฐานเด็กเล็กสู่การศึกษาขึ้นสูงต่อไป

 • รายได้เฉลี่ยของครูสอนเด็กเล็กอยู่ที่ AUD $1,488 (35,895 บาท) ต่อสัปดาห์

 • ทุนการศึกษา 50% ของค่าเทอม

 • มีโอกาสในการขอ PR


หน้าที่ของครูสอนเด็กเล็ก

 • วางแผนการเรียนและกิจกรรมสำหรับในและนอกห้องเรียน

 • พัฒนาทักษะทางกายภาพและด้านอารมณ์ให้แก่เด็ก

 • พัฒนาทักษะทางด้านภาษาผ่านการเล่าเรื่อง บทบาทสมมุติ เพลง และการสนทนาในห้องเรียน

 • สังเกต ประเมิน และรายงานผลลัพธ์ของนักเรียนไปยังผู้ปกครอง

 • ประเมินโภชนาการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของเด็ก

 • เข้าร่วมกิจกรรมระดับชุมชน


อาชีพที่ผู้จบการศึกษาด้าน Early Childhood Education สามารถทำได้

 • ครูอนุบาล

 • ครูสอนเด็กพิเศษ

 • ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 • ครูประถม

 • ครูมัธยมต้น

 • ผู้ช่วยครู


เส้นทางการยื่นขอ PR ด้วยอาชีพครูสอนเด็กเล็ก

 • เรียนจบด้าน Early Childhood Education ระดับปริญญาตรี

 • ต่อวีซ่า Graduate Skilled Visa (subclass 485) หลังเรียนจบ เพื่อทำงานแบบ full-time และเก็บประสบการณ์ให้ครบตามกำหนด

 • ผ่าน skills assessment โดย Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL)

 • ยื่นขอ PR ด้วยวีซ่า:

  • 189 – Skilled Independent Visa

  • 190 – Skilled Nominated Visa

  • 491 – Skilled Work Regional (Provisional) Visa

  • 494 – Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional Visa)

  • 191 - Permanent Residence Skilled Regional Visa

  • 186 – Employer Nomination Scheme Visa

การทำ Skills Assessment โดย Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL)

สำหรับน้องๆที่ต้องการยื่นขอ PR ด้วยอาชีพครูสอนเด็กเล็ก จะต้องผ่าน skills assessment โดย AITSL ก่อน ซึ่งคุณสมบัติที่ต้องการมีดังนี้

 1. จบการศึกษาด้าน Early Childhood Education ในระดับมหาวิทยาลัย

 2. คะแนนรวม IELTS 6.5 - 7.5

 3. มีประสบการณ์ทำงานในสาขานี้อย่างน้อย 1 ปี

 4. ผ่านการฝึกงานสอนเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 0 ถึง 8 ปี เป็นเวลาอย่างน้อย 45 วัน


เส้นทางสู่ PR ผ่านอาชีพครูสอนเด็กเล็ก

น้องๆ ที่ต้องการจะยื่นขอ PR ด้วยอาชีพครูสอนเด็กเล็กสามารถทำได้ผ่าน skilled visa ประเภทต่างๆ แต้มขั้นต่ำที่สามารถยื่นได้ คือ 65 แต้ม โดยคุณสมบัติที่จะนำมาใช้ในการนับแต้มเพื่อยื่น PR ประกอบด้วย

 • อายุ

 • วุฒิการศึกษา

 • ประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพนี้

 • ผ่านการศึกษาในด้าน Early Childhood Education อย่างน้อย 2 ปี

 • คะแนนภาษาอังกฤษ

 • คะแนน Specialist Educational Qualifications (STEM)

 • สถานะโสด/แต่งงาน


ประเภทวีซ่าที่สามารถยื่นขอ PR ได้

Subclass 189 – Skilled Independent Visa

ผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่า 189 สามารถอาศัยอยู่ ทำงาน และเรียน ในประเทศออสเตรเลียได้อย่างถาวร โดยจะต้องมีแต้มรวมขั้นต่ำ 65 แต่เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในแต่ละปี หากผู้สมัครทำแต้มได้อย่างน้อย 90 แต้ม ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้วีซ่าได้มากขึ้น

Subclass 190 – Skilled Nominated Visa

วีซ่า 190 มีเงื่อนไขเหมือนกับ 189 แต่ต่างกันตรงที่ รัฐที่น้องๆ อาศัยอยู่จะต้องเป็นผู้สปอนเซอร์เรา แต่ละรัฐจะมีลิสต์สาขาอาชีพที่สามารถขอ PR ได้ หากรัฐที่น้องๆ อาศัยอยู่มีอาชีพครูสอนเด็กเล็กอยู่ในลิสต์ และตัวเราเองมีคุณสมบัติครบตามที่รัฐนั้นกำหนดก็สามารถยื่นสมัครวีซ่า 190 ได้

Subclass 491 – Skilled Work Regional (Provisional) Visa

แม้ว่าวีซ่า 491 จะไม่ใช่วีซ่าที่ให้ผู้สมัครอยู่อาศัยในออสเตรเลียอย่างถาวร แต่ก็เป็นวีซ่าที่นำไปสู่วีซ่า 191 ในข้างต้นได้ วีซ่า 491 อนุญาตให้ผู้สมัครอาศัยอยู่และทำงานในเขตชนบท (regional area) ของออสเตรเลียได้อย่างถูกกฎหมาย ผู้สมัครจะต้องมีอย่างน้อย 65 แต้ม และมีรัฐเป็นผู้สปอนเซอร์ การที่จะให้รัฐนั้นสปอนเซอร์เราได้นั้น น้องๆ จะต้องเข้าไปดูลิสต์สาขาอาชีพของรัฐนั้นๆ และดูว่าคุณสมบัติของเราครบถ้วนไหม

วีซ่าที่มีนายจ้างเป็นสปอนเซอร์

Subclass 494 – Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional Visa)

น้องๆ ที่มีนายจ้างสปอนเซอร์ในเขตชนบทสามารถยื่นขอวีซ่า 494 ได้ โดยจะต้องมีประสบการณ์ในอาชีพครูสอนเด็กเล็กอย่างน้อย 3 ปี และผ่าน skills assessments จึงจะสามารถขอได้ และหากได้รับวีซ่าแล้วก็จะต้องทำงานกับนายจ้างที่สปอนเซอร์เรา

Subclass 191 - Permanent Residence Skilled Regional Visa

วีซ่า 191 อนุญาตให้ผู้สมัครอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถาวร โดยจะมีกำหนดออกใช้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ผู้ที่ถือวีซ่าตัวนี้จะต้องอาศัยอยู่และทำงานในเขตชนบทเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และต้องมีรายได้จากอาชีพนี้อย่างน้อย $53,900 ต่อปี

Subclass 186 – Employer Nomination Scheme Visa

หากน้องๆ มีนายจ้างที่จะสปอนเซอร์เรา ก็สามารถยื่นขอวีซ่า 186 ได้ โดยจะต้องทำงานอาชีพครูสอนเด็กเล็กเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และผ่าน skills assessment ขณะเดียวกัน หากน้องๆ มีวีซ่า 457 หรือวีซ่า TSS ก็สามารถยื่นขอวีซ่า 186 ได้หลังจากทำงานกับนายจ้างผู้เป็นสปอนเซอร์แล้วอย่างน้อย 3 ปี

Sources:

https://visaenvoy.com/early-childhood-teacher-pathway-to-pr/

https://pathwaytoaus.com/blog/how-to-become-an-early-childhood-teacher/


ดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page