top of page

Automotive โอกาสต่อยอดสู่การเป็น PR ประเทศออสเตรเลียหลักสูตรด้านยานยนต์ (Automotive) เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งจะครอบคลุมทักษะที่หลากหลาย อันจำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานพาหนะขนาดเล็กในอุตสาหกรรมการบริการและการซ่อมบำรุงยานยนต์ โดยอาชีพช่างยนต์จัดว่าเป็นอาชีพที่กำลังขาดแคลนในประเทศออสเตรเลีย ทำให้อยู่ใน skilled occupation lists อยู่เสมอ ผู้ที่เรียนในสายนี้ในประเทศออสเตรเลียมีโอกาสฝึกงานหลังเรียนจบ และขอ PR ได้อีกด้วย


ช่างยนต์สามารถทำเงินได้มากกว่าเงินเดือนเฉลี่ยที่ชาวออสเตรเลียได้รับ ซึ่งรายได้โดยเฉลี่ยของอาชีพนี้อยู่ที่ $55,099 AUD ต่อปี เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในออสเตรเลียเติบโตอย่างรวดเร็วโดยภาคยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมผลิตที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียอีกด้วยหลักสูตรช่างยนต์ในออสเตรเลีย


Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

หลักสูตรความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องกลยานยนต์ขนาดเล็ก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทางด้านการตรวจสอบ วินิจฉัย และซ่อม ยานยนต์ขนาดเล็ก


ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร: $16,800 AUD

ระยะเวลาเรียน: 1 ปี


Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การวินิจฉัยทางกลยานยนต์ขั้นสูงเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการวินิจฉัยพร้อมทักษะเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติม หลักสูตรการวินิจฉัยยานยนต์นี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ควบคุมดูแล หรือผู้บริหารในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงยานยนต์ได้


ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร: $8,000 AUD

ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน


Diploma of Automotive Technology

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีและการบริหารงานในสายยานยนต์ โดยเน้นการปฏิบัติงานจริง ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในทักษะเชิงปฏิบัติเพื่อพร้อมทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยผู้เรียนจะต้องฝึกงานจากการเรียนหลักสูตรนี้ด้วย เพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานจริงในต่างประเทศ และนำประสบการณ์นี้มาใช้ในการทำงานในอนาคตได้


ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร: $9,000 AUD

ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน


สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Automotive

TAFE


สถาบันเอกชน


โอกาสในการทำงาน

 • สามารถทำงานได้ตั้งแต่ตอนเรียน (Part-time)

 • เป็นทักษะอาชีพที่ขาดแคลนและมีความต้องการสูงในประเทศออสเตรเลีย

 • ในหลักสูตรการเรียนการสอนออกแบบมาให้มีโอกาสได้ฝึกงานขั้นต่ำ 360 ชั่วโมง

 • เนื่องจากเป็นสายอาชีพที่จัดอยู่ในกลุ่มอาชีพ Medium and Long Term List Occupation ที่สามารถต่อยอดในการยื่นขอ Permanent resident (PR) ได้

 • เรียนจบหลักสูตร 2 ปี สามารถยื่นขอ Graduate work visa (subclass 485) ได้ระยะเวลามากถึง 18 เดือน

อาชีพที่สามารถทำได้หลังเรียนจบในออสเตรเลีย

 • Automotive Mechanic

 • Automotive Mechanical Technician

 • Automotive Electrician

 • Motor Vehicle Parts Technician

 • Light Vehicle Mechanic


โอกาสในการขอ PR ในออสเตรเลียด้วยอาชีพช่างยนต์


หลังจากที่น้องๆ เรียนจบหลักสูตรช่างยนต์เป็นอย่างน้อย 2 ปีแล้ว น้องๆ ก็มีโอกาสในการยื่นขอวีซ่า 485 - Graduate Work Stream ได้ โดยจะต้อง

 • เรียนจบหลักสูตรช่างยนต์ที่มีระยะเวลาอย่างน้อย 92 สัปดาห์

 • ผ่านการฝึกงานอย่างน้อย 360 ชั่วโมง

 • มีคะแนนรวม IELTS 6.0 และแต่ละพาร์ทต้องไม่ต่ำกว่า 5.0

 • ผ่าน skills assessment จาก TRA


ขณะที่ถือวีซ่า 485 อยู่นั้นน้องๆ สามารถทำงานเก็บประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวขอ PR ต่อไปได้ ทางเลือก PR ที่อาชีพช่างยนต์สามารถยื่นขอได้ มีดังนี้

 • 186 – Employer Nomination Scheme visa (subclass 186)

 • 189 – Skilled Independent (subclass 189) – Points Tested

 • 190 – Skilled Nominated (subclass 190)

 • 491 – Skilled Work Regional (provisional) visa (subclass 491) – State or Territory nominated

 • 491 – Skilled Work Regional (provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored

 • 482 – Temporary Skilled Shortage (subclass 482) – Medium Term Stream

 • 494 – Skilled Employer Sponsored Regional (provisional) (subclass 494) – Employer sponsored stream

สำหรับวีซ่า 189, 190 และ 491 ผู้สมัครจะต้องมีแต้มขั้นต่ำ 65 แต้ม ส่วนวีซ่า 186, 482, และ 494 ผู้สมัครไม่ต้องใช้แต้มคะแนน แต่จะต้องมีนายจ้างเป็นสปอนเซอร์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนี้อย่างน้อย 2 - 3 ปีด้วย

น้องๆ คนไหนสนใจจะเรียนต่อหลักสูตรช่างยนต์ในออสเตรเลีย สามารถติดต่อพี่ๆ ทีมงาน Boss Education ได้ที่ LINE ด้านล่างนะคะดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page