top of page

หลักสูตร Building and Construction รายได้ดี หางานง่าย พร้อมโอกาสขอ PR

อัปเดตเมื่อ 29 ก.ย. 2564
หลักสูตรเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เหมาะสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างต่างๆ พนักงานในบริษัทรับก่อสร้าง ผู้ที่ทำงานด้านการขายในบริษัทก่อสร้าง หรือผู้ที่มีธุรกิจก่อสร้างเป็นของตัวเอง ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะสามารถทำงานในประเทศออสเตรเลียได้ตั้งแต่เริ่มเรียน งานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะมีรายได้ดีมาก เป็นที่ต้องการอยู่เสมอเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆ และ มีโอกาสขอ PR ในประเทศออสเตรเลียได้


หลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ทางอาชีพ ที่จำเป็นในการบริหารงาน ควบคุมทีมงาน จัดการโครงการบ้านพักอาศับหรืออาคารพาณิชย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะได้เรียนองค์ประกอบของการก่อสร้างผ่านการปฏิบัติจริง นักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะทางเทคนิคและทักษะในการหาข้อมูลในสิ่งแวดล้อมที่อำนวยให้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงพื้นที่งานก่อสร้าง


รายได้สำหรับผู้ประกอบอาชีพในสายงานก่อสร้างสูงถึง $60,000 - $200,000 AUD เลยทีเดียว


หลักสูตรเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างในออสเตรเลีย มีดังนี้


Certificate III

ผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนวิชาตัวเลือกเพื่อเป็นช่างในสายอาชีพที่สนใจ โดยวิชาเริ่มต้นใน Certificate III มีดังนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน

  • Bricklaying and Stonemasonry (ช่างก่ออิฐ)

  • Carpentry and Joinery (ช่างไม้)

  • Civil Construction (ช่างโยธา)

  • Electrical (ช่างไฟ)

  • Furniture and Upholstery (ช่างเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องตกแต่งบ้าน)

  • Glass and Glazing (ช่างกระจก)

  • Painting and Decorating (ช่างทาสีและตกแต่ง)

  • Flooring, Plastering and Tiling (ช่างปูพื้น ฉาบปูนและปูกระเบื้อง)

  • Plumbing (ช่างประปา) เป็นต้น


Certificate IV in Building and Construction

หลักสูตรการเรียนที่เสริมทักษะที่สำคัญในการเริ่มต้นทำงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง โดยคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่ กำลังเริ่มหางานในสายรับเหมาก่อสร้าง หลักสูตรจะครอบคลุมเรื่องข้อบังคับและกฎในการก่อสร้างอาคารในออสเตรเลีย ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถต่อยอดไปเป็นผู้คุมไซต์งาน ผู้จัดการก่อสร้าง ผู้ประเมินงานก่อสร้าง และกรรมกรวิชาชีพได้


ระยะเวลาเรียน: 1 ปี (Full-time) หรือ 2 ปี (Part-time)

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร: $8,440 AUD


Diploma of Building and Construction

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการทำงานเป็น Building Professional ในการประสานการทำงานก่อสร้างตึก โดยหน้าที่คือจะเป็นดูภาพรวมของการก่อสร้างตึก รวมไปถึงการเลือกผู้รับเหมา ดูคุณภาพของการก่อสร้าง และติดต่อประสานงานกับลูกค้า


เนื้อหาจะครอบคลุมถึงทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย โครงการอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและวาดอาคาร ความปลอดภัยในการทำงาน (OHS) การออกแบบทางเทคนิคไปจนถึงการสื่อสาร หลักการของการก่อสร้างอาคาร รหัสและข้อบังคับ การออกแบบ การประเมินราคาและคุณภาพสิ่งก่อสร้าง การจัดตารางงาน การสำรวจไซต์ก่อสร้าง ไปจนถึงการควบคุมงบประมาณและการบริหารธุรกิจ


ระยะเวลาเรียน: 18 เดือน

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร: $19,910 AUDน้องๆ คนไหนสนใจจะเรียนต่อหลักสูตรช่างก่อสร้างในออสเตรเลีย สามารถติดต่อพี่ๆ ทีมงาน Boss Education ได้ที่ LINE ด้านล่างนะคะดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page