top of page

แผนต้อนรับนักเรียนต่างชาติกลับเข้ารัฐควีนส์แลนด์
แผนต้อนรับนักเรียนของควีนส์แลนด์ (Queensland Student Arrivals Plan หรือ QSAP)


คือ โปรแกรมที่จะเปิดพรมแดนให้กับนักเรียนต่างชาติได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อในรัฐควีนส์แลนด์เป็นลำดับขั้นตอนและอย่างปลอดภัย โดยรัฐบาลควีนส์แลนด์จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อจัดสถานที่และบริหารจัดการด้านการกักตัวเมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงรัฐ


รัฐบาลควีนส์แลนด์เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนต่างชาติในฐานะบุคคลที่เป็นตัวขับเคลื่อนชุมชน สังคมและเศรษฐกิจของรัฐ ในปี 2019 รัฐควีนส์แลนด์มีนักเรียนต่างชาติจำนวน 144,000 จาก 150 ประเทศ สร้างรายได้ให้แก่รัฐถึง $5.8 พันล้านดอลลาร์ นักเรียนเหล่านี้มาศึกษาต่อทั้งในบริสเบน และอีก 30% เลือกศึกษาต่อและทำงานในท้องถิ่นของควีนส์แลนด์ อาทิ Gold Coast, Cairns, Townsville, Toowoomba and the Sunshine Coast เป็นต้น


ขณะนี้นักเรียนต่างชาติจำนวนมากที่เลือกเรียนในควีนส์แลนด์กำลังเรียนผ่านระบบออนไลน์และจำเป็นที่จะต้องเข้ามาดำเนินการเรียนการสอนต่อในควีนส์แลนด์ตามข้อบังคบของแต่ละหลักสูตรที่จะต้องมีการฝึกงานเพื่อเก็บประสบการณ์ในการทำงานต่อในอนาคตด้วย


ใครบ้างที่อยู่ในแผน QSAP นี้

ในระยะแรกของการเปิดพรมแดนรัฐ สถาบันการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับเลือกให้สามารถนำนักเรียนกลับเข้ามาได้

 • เป็นสถาบันการศึกษาที่ลงทะเบียน CRICOS

 • เป็นมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

 • มีแคมปัสหรือสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐควีนส์แลนด์

 • มีนักเรียนต่างชาติอย่างน้อย 1 คนที่อายุมากกว่า 18 ปี ถือวีซ่านักเรียน (Student Visa - subclass 500) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อยู่นอกประเทศออสเตรเลีย ณ ปัจจุบัน และเคยศึกษาที่แคมปัสในควีนส์แลนด์มาก่อน


ในระยะนี้นักศึกษาด้านการแพทย์หรือสุขภาพ หรือนักศึกษาระดับ post-graduate จะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางเข้ามาเป็นกลุ่มแรก


รัฐควีนส์แลนด์จะอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวนกี่คน

ในระยะแรก รัฐจะอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติเดินเข้ามาได้จำนวน 250 คน ต่อสองสัปดาห์ ซึ่งหากแผนการดำเนินไปด้วยดีก็จะมีการเพิ่มจำนวนนักเรียนในอนาคต


แผน QSAP จะเริ่มเมื่อไร

รัฐควีนส์แลนด์คาดการณ์ว่าจะเริ่มใช้แผนนี้ตั้งแต่ต้นปี 2022 เป็นต้นไป เมื่อแผนระยะที่ 1 ประสบความสำเร็จก็จะขยายขอบเขตเพื่อต้อนรับนักเรียนต่างชาติกลุ่มอื่นๆ ต่อไป เช่น นักเรียนที่ลงหลักสูตรสายอาชีพ ภาษาอังกฤษ และนักเรียนมัธยมศึกษา


นักเรียนจะกักตัวที่ไหนเมื่อเดินทางมาถึงควีนส์แลนด์

รัฐบาลควีนส์แลนด์ได้จัดสถานที่กักตัวให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาในรัฐทุกคนที่ Wellcamp ในเมือง Toowoomba ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ หากมีการรับชาวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มสถานที่กักตัวเพิ่มขึ้นด้วย


ค่าใช้จ่ายในการกักตัวคือเท่าไร

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโปรแกรม QSAP จะเป็นผู้ประสานงานกับสถานที่กักตัวให้กับนักเรียน/นักศึกษาในสังกัด โดยอาจช่วยออกค่าใช้จ่ายในการกักตัวส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้นักเรียนได้ทราบโดยตรง


นักเรียนที่จะเดินทางเข้ามาได้ต้องอายุมากกว่า 18 ปีหรือไม่

นักเรียนที่อายุมากกว่า 18 ปี เท่านั้นที่จะได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในรัฐควีนส์แลนด์ได้ตามแผน QSAP ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะคอยเช็คว่าผู้เรียนมีอายุถึงเกณฑ์ ณ วันที่เดินทาง


นักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะต้องกักตัวหรือไม่

นักเรียนทุกคนที่ถึงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน สำหรับวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้แก่

 • Pfizer (Comirnaty)

 • AstraZeneca (Vaxzevria)

 • Moderna (Spikevax)

 • Coronavac (Sinovac)

 • Covishield (AstraZeneca/Serum Institute of India)

สำหรับวัคซีนตัวอื่น เช่น BIBP-CorV (Sinopharm), Covaxin (Bharat Biotech), Sputnik V (Gamaleya Institute), and Convidecia (CanSino) ยังไม่มีข้อมูลว่าได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย ขอให้น้องๆ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อว่าวัคซีนเหล่านี้จะได้รับการรับรองในอนาคต


นักเรียนต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาในรัฐควีนส์แลนด์ได้หรือยัง

ขณะนี้ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ามาในรัฐควีนส์แลนด์ ได้แก่

 • ผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้ามาในออสเตรเลียได้

 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางสถาบันการศึกษาให้เดินทางมาศึกษาต่อได้ โดยทางสถาบันจะเป็นผู้ติดต่อไปที่ผู้เรียนโดยตรง และจะชี้แจงรายละเอียดในการเดินทางและการกักตัวเพิ่มเติม


ที่มา: https://www.studyqueensland.qld.gov.au/student-returns

ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page