top of page

โอกาสได้ PR สำหรับผู้ถือวีซ่า Temporary Skill Shortage (TSS) subclass 482


โอกาสได้ PR สำหรับผู้ถือวีซ่า Temporary Skill Shortage (TSS) subclass 482 ที่มีอาชีพใน Regional Occupation List​


ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2022 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงถิ่นที่อยู่ถาวรสำหรับแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะซึ่งเลือกที่จะอยู่ในออสเตรเลียในช่วงที่เกิดโรคระบาด


ผู้ถือวีซ่าประเภททักษะการขาดแคลนชั่วคราว (TSS) subclass 482 ซึ่งอยู่ในออสเตรเลียเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 ถึง 14 ธันวาคม 2021 สามารถยื่นคำร้องขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรผ่านกระแสการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ชั่วคราว (TRT) ของโครงการสรรหานายจ้าง ( ENS) วีซ่าซับคลาส 186


ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเสนอชื่อและวีซ่าอื่นๆ ทั้งหมดสำหรับ TRT stream ของวีซ่า ENS


นอกจากผู้ถือวีซ่า TSS stream ระยะสั้นแล้ว รัฐบาลยังแนะนำว่าเส้นทางนี้มีให้สำหรับผู้ถือวีซ่า TSS stream ระยะกลางที่มีอาชีพอยู่ในรายการอาชีพประจำภูมิภาคด้วย


ปัจจุบัน Pathway นี้มีให้บริการเป็นเวลาสองปีนับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2022


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-skill-shortage-482


ดู 78 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page