top of page

สิทธิการทำงานไม่จำกัดชั่วโมงสำหรับ Student Visa จะสิ้นสุดลงเร็วๆ นี้


จากสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานในช่วงโควิดของออสเตรเลีย ทำให้ข้อจำกัดชั่วโมงทำงานของวีซ่านักเรียนได้รับการผ่อนปรนชั่วคราว แต่ปัจจุบันภาวะขาดแคลนแรงงานเริ่มลดลง ทำให้รัฐบาลประกาศออกมาว่า หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2023 จำนวนชั่วโมงที่ผู้ถือวีซ่านักเรียนจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้จะถูกจำกัดอีกครั้ง เหลือ 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์เช่นเดิม ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะมุ่งเน้นไปในเรื่องการได้รับการศึกษาและคุณวุฒิที่มีคุณภาพของออสเตรเลีย.

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page